Om oss

Högbergskyrkan är del av Equmeniakyrkan

Högbergskyrkan ligger vid järnvägsövergången på väg mot Högberget med adress: Södra Järnvägsgatan 29, Ludvika. Här finns det rum för dig, att tillsammans med många andra, söka Gud som kanske inte alltid är så lätt att upptäcka i vardagen. Visst finns Gud också där, och kanske kan kyrkan och gemenskapen hjälpa dig att ana mysteriet av Gudsnärvaro i det som sker i ditt liv.

Du är välkommen till Högbergskyrkan antingen du tror på Gud eller tvivlar. Din gudsbild kan vara oklar, den andliga erfarenheten och kunskapen skral. Tillsammans med andra kan du här få brottas med tros- och livsfrågor, dina och andras erfarenheter. Din pusselbit till det stora mysteriet behövs för att bilden av den levande Guden skall bli klarare och tydligare för oss alla.


I Högbergskyrkan är det möjligt att träffas under flera olika former. Vi samlas i gudstjänster och andakter. Vi möts i stora och små grupper där vi ventilerar livsviktiga frågor. Att delta och lyssna till sång och musik är för oss en källa till glädje och eftertanke.

Välkommen att tillsammans med oss söka Gud i bönen, bibeln och gemenskapen. Tron vi bärs av är att Gud vill fylla våra liv med hopp, kärlek och glädje. Detta är en verklighet som öppnats för oss genom Jesus Kristus.


Här finns det människor som gärna delar med sig av sina upptäckter och frågor, men som också är ivriga att lyssna till dina.

För mer information om församlingen mejla oss på: info@hogbergskyrkan.se