Historik

Första advent 1970 invigdes den nybyggda Högbergskyrkan. Kyrkans arkitekt var Janne Feldt från Karlstad, som inspirerades av den triangelformade tomten och lät detta tema gå vidare genom att kyrkobyggnadens form fått avspegla triangeln – treenighetens symbol.

Högbergskyrkan ligger vid järnvägsövergången på väg från centrum mot Högberget i Ludvika.

Högbergskyrkan tillhör Equmeniakyrkan, som sedan 2011 är den gemensamma kyrkan i Sverige för tidigare Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Interiören i kyrkan har understrukit det genomgående temat, treenigheten, genom bänkarnas placering och den vertikala triangelns mitt – taknocken, som påminner om att ljuset kommer ovanifrån.

När kyrkan byggdes utformades eller anskaffades ingenting slumpmässigt. I möjligaste mån anlitades bygdens leverantörer. Flera av de konstnärliga utsmyckningarna i kyrkan har utförts av församlingsmedlemmar eller konstnärer med anknytning till trakten. Här finns ljuskronor i smide utfört av Bengt Nord och dopfunten i mässing, driven i ett stycke, har utförts av Mossbergs kopparslageri i Söderbärke. Gobelängen med korset i kyrksalen, ”I mörker och ljus”, med motiv från ortens gruvmiljö är vävd av textilkonstnär Karin Amnå – Lindberg, som har sina rötter i Ludvika.

I klockstapeln hänger klockan med inskriptionen ”Kommen till mig I alle som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro”.