Estland

Kontakten med Estland har funnits under många år och fungerar som en vänförsamlingskontakt. Stödet till Estland har även då skett främst i form av s.k. secondhandvaror som skickats med lastbil till församlingen i Otepää. Insamling i Ludvika är för närvarande vilande. Dessutom gör medlemmar i Högbergskyrkan regelbundna besök i Otepää.

Länk till vår vänförsamling:
https://www.palverandur.ee/index.php