Estland

Kontakten med Estland har funnits under många år och fungerar som en vänförsamlingskontakt. Stödet till Estland ges numera främst i form av att s.k. secondhandvaror skickas med lastbil till församlingen i Otepää. Insamling sker i Ludvika några gånger per år. Dessutom gör medlemmar i Högbergskyrkan regelbundna besök i Otepää.

Länk till vår vänförsamling:
https://www.palverandur.ee/index.php