Jubileum

Högbergskyrkan firar 1 advent 2020 50 år som kyrka i Ludvika.

Här samlar vi olika dokument och inspelningar som vi vill göra tillgängliga för den intresserade.

Lyssna till de gudstjänster som hölls vid invigningsdagen den 29 november 1970.
Invigningsgudstjänst kl. 11.00 ~ Lyssna här
Högtidsgudstjänst kl. 17.00 ~ Lyssna här
Här finns också den mötesordning som användes vid de olika gudstjänsterna.
Invigningsgudstjänst ~ Mötesordning kl. 11.00
Högtidsgudstjänst ~ Mötesordning kl. 17.00

Skrift om kyrkans symboler och inredning.
Uppdatering av den skrift som gavs ut 1990.Presentationsskrift utgiven av Arkitektbyrån 1970.