Församlingen

Högbergskyrkan är del av Equmeniakyrkan.

Equmeniakyrkan är ett kyrkosamfund som bildades 4 juni 2011 av de tre frikyrkosamfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Svenska Frälsningsarmén hade tidigare (2005) uppgått i Missionskyrkan.

Församlingens vision är: ”Högbergskyrkans församling växer i gemenskap med Jesus”.

Equmeniakyrkan består av ca 750 lokala församlingar i Sverige som tillsammans har ca 65 000 medlemmar. Församlingarnas verksamhet berör ca 130 000 personer.

Ursprungligen bar organisationen arbetsnamnet Gemensam Framtid, men på kyrkokonferensen i Karlstad 11 maj 2013 beslutades att samfundet ska gå under namnet Equmeniakyrkan. Sedan 2007 hade de samarbetande samfunden också en gemensam ungdomsorganisation kallad Equmenia.