DR Kongo

Demokratiska Republiken Kongo:

Stödet till Kongo ges i form av ekonomiskt bidrag till det hälsovårdsarbete som bedrivs och som Equmeniakyrkan stöder. Arbetet i Kongo drivs av våra två systersamfund; CEC (Communauté Evangélique au Congo) i Nedre Kongo och CEBU (Communauté des Eglises Baptistes Unies) i Mai Ndombe området. CEC är det samfund som SMK hade samarbete med och CEBU det samfund som SB hade samarbete med.

Är du intresserad av nyheter från Kongo? Följ gärna – Agneta Lillqvist Bennstams blogg – där hon kontinuerligt skriver och analyserar händelser och politiska skeenden i Kongo-Kinshasa.

2014-05-31 – Vi har nu tre kontaktpersoner i Kongo! De presenteras här intill.

De har också läst presentationen och är glada över förtroendet.
Alla tre har skickat hälsningar och tänker återkomma med mera information.
(Klicka på bilden för att se en större bild)

Kongo har världens fattigaste befolkning, enligt FN organet UNDP, som varje år rankar HDI index för alla världens länder.https://hdr.undp.org/en/countries/profiles/COD

Landets regering avsätter inte tillräckligt med medel till hälsovård och inte heller till skolor. Olika kyrkor samt missioner tar stort ansvar för båda dessa områden. Det politiska läget är bekymmersamt och invånarnas sociala och ekonomiska situation försämras för varje år.
Trots den fattigdom som råder, är människorna glada, öppna och välkomnande! I de två områden där vi arbetar, ser människorna Guds omsorg och handlande i allt som händer.

Nedan ses informationsbilder om behoven i Kongo.
Klicka på bilderna så får du mer information i resp. ämne.

Varje kyrka har flera körer, blandade-, kvinno-, ungdomskörer och alla vill sjunga i varje gudstjänst. Musiken och glädjen är smittande!

Mot bakgrund av den sociala situationen är behoven stora inom alla områden.

Mödra- och barnadödligheten är hög!

Som i Sverige behöver barn och gravida kvinnor vaccineras, något som i Kongo inte är en självklarhet.

Efter en kraftig malaria behöver man ibland ge en blod-transfusion.
Då måste blodet testas med avseende på blodgrupp och HIV.

Sjukvårdspersonalen behöver få del av vidareutbildning, för att god vård skall garanteras.

Förbandsmaterial från Sverige uppskattas eftersom det är av god kvalité.

Behovet av mediciner är stort för att kunna behandla alla sjuka.

Alla i Kongo har inte rent dricksvatten och insatser behövs för att åtgärda detta behov.

Transporter av material och mediciner från hamnstaden Matadi och Kinshasa till inlandet blir kostsamma.

Välutrustade operationssalar är viktigt för att liv skall räddas.

Även utan elektricitet fungerar ett laboratorium bra.   

Det finns gott om frukter och näringsrik mat i Kongo, men befolkningen måste informeras om detta värde.