Språkcafé

Språkcafé

Varje torsdag kl. 16.30 – 18.30 med terminstart 19 januari 2023.
Varmt välkomna alla som vill lära sig svenska och knyta nya kontakter genom  samtal, spel, fika, utflykter och undervisning.

Vi rekommenderar vuxna deltagare att vara vaccinerade mot covid.

We would like to welcome all people who would like to learn to speak and understand Swedish, meet new people, talk, play games and ofcourse  to enjoy Swedish Fika!

Här kommer en kort beskrivning hur en träff kan se ut:

GEMENSKAP I SPRÅKET – EN BILD AV SPRÅKCAFÉ I HÖGBERGSKYRKAN
Nu kommer Larissa och Miguel. Raschdi och Bietel kommer direkt ifrån SFI. Här är också Inger och Gunnar. Samtalen sätter igång. Vi pratar om hösten och hur det är att gå i skogen. Sen delar vi upp oss. Rosa och Flor läser högt tillsammans med Gudrun, Tekle tränar att skriva svenska med Laine, några samlas runt kartan med Kjell och pekar ut flyktingförläggningar i Boden, Märsta och andra platser i Sverige. Barnen går med Eva och Helena och målar bilder och sen gör de en berättelse på svenska om bilden. Sen fikar vi och pratar och pratar och tränar på yrken, maträtter, ordklasser och annat. 20 -25 personer runt några fikabord där namn, ursprung eller ålder inte har någon betydelse. Det enda som gäller är gemenskapen vi kan skapa och svenskan som vi tränar.

I samarbete med: