Äldreverksamhet

För närvarande (hösten 2020) är denna verksamhet vilande!

Samlingar för de som känner sig äldre kallas Träff Högbergskyrkan eller Träff Harnäsgården.

Ett lättsamt varierat program där gemenskapen är viktig liksom samtalet runt fikabordet.

Samlingarna sker som regel någon tisdag kl. 14.00. Läs mer i gällande programblad.