En kyrka öppen för alla!

”Är du också en av dem som undrar om du hur som helst kan gå in i en kyrka. Kanske du kan gå in i en av våra vackra kyrkor tillhörande vår Svenska Kyrka. Här finns en gammal tradition som är inbjudande.

Men en frikyrka? Är inte dom en förening och lite slutna av sig? Brukar man inte kalla dom frireligiösa och som sådana lite speciella? Kan man verkligen gå in där när de har sina samlingar? Är dessa samlingar verkligen öppna för alla?

Vi tror det är viktigt att vi påtalar att en frikyrka, som vi av tradition kallas, är lika öppen som den Svenska Kyrkan. Högbergskyrkan tillhör tillsammans med de andra kyrkorna i Ludvika den svenska kyrkogemenskapen som kan sägas vara folkets.

När Högbergskyrkan inbjuder till samling är den öppen för alla. Vi är en gemenskap, inte sluten, som också välkomnar dig.
Men det är alltid svårt att ta steget över tröskeln. Vad och vilka möter jag därinne? Kanske att som främling komma in i ett hem.
Du möter människor som precis som du söker efter mening med och i livet. Vi är alla olika och udda och när du kommer in
och vill ”kolla av” läget så är du inte speciell på något sätt. Bara som vi andra.
Bästa sättet att känna av hur det är i en kyrka är att gå upp lite tidigare på en söndag och komma till Gudstjänsten som börjar kl 11:00
Då ser du öppenheten på många sätt. Vill du så stannar du på kyrkkaffet och kollar lite mer. Vill du inte så går du hem men förhoppningsvis kommer du tillbaks för det är något som drar dig tillbaka. Alla kyrkor har ett budskap som drar dig närmare livets centrum.
Välkommen att ta steget över en liten tröskel till en Öppen Kyrka.
Steget som också kan förvandla ditt liv till att bli öppnare!”