Mötesplats hösten 2022

Nu finns ett nytt nummer av höstens Mötesplats att läsa.

Vi gläds att kunna samlas till olika möten för alla åldrar.
Uppdatering av samlingarna sker fortlöpande i Kalendern.

Du som inte deltager i kyrkan kan givetvis följa vissa gudstjänster via Högbergskyrkans hemsida eller kyrkans Facebooksida.

Du hittar de inspelade gudstjänsterna på sidan