Mötesplats sommaren 2021

Nu finns ett nytt nummer av sommarens Mötesplats att läsa.

Uppdatering av samlingarna sker fortlöpande i Kalendern och affischer.

Även i år blir det en sommarandakt i Högbergskyrkan varannan söndag under sommaren.
Vi följer myndigheternas rekommendationer att från 1 juni samlas max 50 personer på anvisade platser med distans för dig som är frisk och inte tillhör någon riskgrupp.

Du som inte deltager i kyrkan kan givetvis följa andakten via Högbergskyrkans hemsida eller kyrkans Facebooksida.

Du hittar de inspelade andakterna/gudstjänsterna på sidan