Region Mitt Möts

INBJUDAN TILL REGION MITTS FÖRSAMLINGSMEDLEMMAR.

Mitt Möts – Öppnare än vi tror.

Under 2019 hade vi i Region Mitt flera samlingar under namnet ”Öppnare än vi tror”. Vi ville uppmärksamma och samtala om att det ofta är öppnare än vi tror att prata om tro idag. Samlingarna blev uppskattade och några frågade efter fortsättning.
Nu prövar vi att ta konceptet online, bara delvis för att vi har pandemin att ta hänsyn till. Vi hoppas att nå fler genom att ingen behöver resa för att vara med!

Det kommer att bli tre olika samlingar på tre olika dagar men varje dag kan du välja mellan eftermiddag eller kvällstid.

Samling 1 Tema: Att ge tron vidare (28 jan kl 14 & kl 19)

Samling 2 Tema: Diakoni som en väg till tro (10 feb kl 14 & kl 19)

Samling 3 Tema: Livssamtal i grupp (16 feb kl 14 & kl 19)

Den första träffen torsdag 28 jan (eftermiddag och kväll) handlar om att ge tron vidare. Katrina Simonsson, ungdomspastor i Östervåla, kommer att tala om evangelisation som relation, Per Knutsson, pastor i Rättvik delar sina erfarenheter och vi får ta del av ett utbildningsmaterial som heter just ”Att ge tron vidare”.
Delar gör också P-O Byrskog och Sara Löfstedt, Region Mitt.

Du deltar genom att gå in på Zoomlänken:

https://us02web.zoom.us/j/86892180025

Meeting ID: 868 9218 0025

Varmt välkommen!