Missionsseminarium

Lördag 16 januari 2021 genomfördes ett digitalt Missionsseminarium i Högbergskyrkans regi med rubriken; ”till jordens yttersta gräns” som var Equmeniakyrkans tema för den internationella insamlingsperioden under advents- o nyårstiden.
Vid samtalet medverkade Christer Daelander, Equmeniakyrkans samordnare för Afrika, samt några från Högbergskyrkans Missionskommitté som sammanhållande.

Samlingen genomfördes med gemensam uppkoppling som digitalt videomöte för de som önskade.

I länken nedan kan du följa den autentiska inspelningen.

Mötet inleddes med att Bengt-Erik Larsson hälsade alla välkomna och speciellt de som representerade andra församlingar, utöver Högbergskyrkan, i Dalarna. Därefter kommer vi in i inspelningen av mötet.
I slutet av samlingen följer en allmän diskussion som inte är inspelad.

Länk till inspelningen