Vi söker pastor och församlingsföreståndare

Vi är i behov av dig, utbildad pastor eller diakon och som vill bli vår församlingsföreståndare med tillträde under 2021.
Vi välkomnar dig, som gillar utmaningar i tjänsten och som ser möjligheter i alla situationer!
Alla åldrar ser fram emot att få samarbeta med dig i det uppdrag vi har tillsammans. Du inbjuds att delta och stötta oss i arbetet!
Läs mer i bifogat dokument. Annons Pastor