Vad tycker du om vår internationella mission?

EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA MISSION – en angelägenhet för församlingen?

Nu är tiden inne att se över Equmeniakyrkans internationella mission! En utredning av arbetet har nyligen gjorts på uppdrag av Kyrkostyrelsen. Alla församlingar är ombedda att svara på frågor rörande detta arbete. Det är frågor som: Hur skall vi tänka strategiskt kring vårt internationella arbete framöver? Hur tar vi vara på och stärker engagemanget? Hur är ni i er församling engagerade i internationellt arbete?

I oktober hade vi en samtalskväll om detta, med församlingarna i Avesta, Hedemora och Smedjebacken inbjudna. Den 4 november kl. 18.30 är alla medlemmar inbjudna till en samtalskväll i Högbergskyrkan, då enbart för vår församling, kring den enkät vi skall besvara. Alla medlemmar intresserade av det internationella arbetet är välkomna!

Du som vill veta mera, läs på www.equmeniakyrkan.se, eller på: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/digitala-regionsamlingar/

Där hittar du länkar till intressanta dokument om utredningen! Du kan också kontakta någon i Missionskommittén!

/2020-10-20, Agneta Lillqvist Bennstam