Mötesplats för hösten 2020

Ett nytt nummer av församlingens kontaktblad Mötesplats finns nu att läsa.Inför hösten fortsätter vi att följa rådande rekommendationer och har beslutat att träffas till gudstjänster i Högbergskyrkan där vi respekterar varandra och håller de avstånd som gör samlingarna bekväma för var och en.

De som är friska och inte tillhör någon riskgrupp är välkomna till Högbergskyrkan.
Vissa gudstjänster kommer att livesändas via kyrkans Facebooksida för dig som inte kan eller bör komma.

Mer information om hösten finns att läsa i Mötesplats samt fortlöpande på denna hemsida.