Sommarmöten

Ett nytt annorlunda nummer av församlingens kontaktblad Mötesplats finns nu att läsa.

Inför denna sommar följer vi rådande rekommendationer och har beslutat att inte ha några samlingar på Harnäsgården för lördagar och söndagar.

De som är friska och inte tillhör någon riskgrupp får samlas till andakt varannan söndag i Högbergskyrkan.
Dessa andakter kommer att livesändas via kyrkans Facebooksida för dig som inte kan eller bör  komma.

Mer information finns att läsa i Mötesplats samt fortlöpande på denna hemsida.