Högbergskyrkan

Ordinationsgudstjänst

Söndag 26 september kl. 11.00 ORDINATIONSGUDSTJÄNST Från Equmeniakyrkans Kyrkokonferens. Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius. Webbsändning i Högbergskyrkan där vi gemensamt följer och är delaktiga när gudstjänsten visas på storbild. Vi följer FHM:s rekommendationer. Från 1 juli är Högbergskyrkans samlingar för max det antal som får vistas i kyrkan på platser med distans. För dig som vill...

Högbergskyrkan

Högtidsgudstjänst ~ även webbsänd

Söndag 10 oktober kl. 11.00 HÖGTIDSGUDSTJÄNST Installation av pastor Sara Klintemyr. Regional kyrkoledare P-O Byrskog. Sång av Kören samt Ellen, Hanna och Stina. Vi följer FHM:s rekommendationer. Från 1 juli är Högbergskyrkans samlingar för max det antal som får vistas i kyrkan på anvisade platser med distans. Gudstjänsten sänds även via webb.

Högbergskyrkan

Gudstjänst ~ även webbsänd

Söndag 24 oktober kl. 11.00 GUDSTJÄNST Sara Klintemyr. ”Församlingen som trosgemenskap” Sång av Maria Reinered. Vi följer FHM:s rekommendationer. Från 1 juli är Högbergskyrkans samlingar för max det antal som får vistas i kyrkan på anvisade platser med distans. Gudstjänsten sänds även via webben.

Högbergskyrkan

Gudstjänst ~ även webbsänd

Söndag 31 oktober kl. 11.00 GUDSTJÄNST Sara Klintemyr. ”Församlingen som kraftkälla”. Sång av Ingrid Bjurlemyr-Persson. Vi följer FHM:s rekommendationer. Från 1 juli är Högbergskyrkans samlingar för max det antal som får vistas i kyrkan på anvisade platser med distans. Gudstjänsten sänds även via webben.

Högbergskyrkan

Gudstjänst ~ även webbsänd

Söndag 14 november kl. 11.00 GUDSTJÄNST Eva Reithner. Sång av Barbro Rydhamn. Vi följer FHM:s rekommendationer. Från 1 juli är Högbergskyrkans samlingar för max det antal som får vistas i kyrkan på anvisade platser med distans. Gudstjänsten sänds även via webben.

Högbergskyrkan

Adventsgudstjänst ~ även webbsänd

Söndag 28 november kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST Sara Klintemyr. Sång av församlingens sångare. Vi följer FHM:s rekommendationer. Från 1 juli är Högbergskyrkans samlingar för max det antal som får vistas i kyrkan på anvisade platser med distans. Gudstjänsten sänds även via webben.