Högbergskyrkan

Gudstjänst ~ även via webb!

Söndag 5 september kl. 11.00 SAMLINGSSÖNDAG. GUDSTJÄNST. Sara Klintemyr. Sång av Kören. Sommarandakten är öppen för max 50 personer med anvisade platser om myndigheternas rekommendationer gäller. Den sänds även via webben.