Högbergskyrkan

Språkcafé

Torsdagar 16.30 - 18.30 Språkcafé Välkommen till Högbergskyrkan för en stund av språkträning i svenska, fika och gemenskap. Vuxna deltagare ska vara vaccinerade mot covid. Vi följer FHM:s rekommendationer. Från 1 juli är Högbergskyrkans samlingar för max det antal som får vistas i kyrkan på anvisade platser med distans.

Högbergskyrkan

Ordinationsgudstjänst

Söndag 26 september kl. 11.00 ORDINATIONSGUDSTJÄNST Från Equmeniakyrkans Kyrkokonferens. Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius. Webbsändning i Högbergskyrkan där vi gemensamt följer och är delaktiga när gudstjänsten visas på storbild. Vi följer FHM:s rekommendationer. Från 1 juli är Högbergskyrkans samlingar för max det antal som får vistas i kyrkan på platser med distans. För dig som vill...

Högbergskyrkan

Läsargrupp

LÄSARGRUPP. Vi har nu börjat med en ny bok, läser och samtalar om Johannesevangeliet. Vi träffas tisdagar jämna veckor kl. 10.00. Nya deltagare är välkomna! Vi har nu återgått till att träffas i kyrkan men med fortsatt distans till varandra enligt rekommendationer. Här hittar du mer information om

Högbergskyrkan

Språkcafé

Torsdagar 16.30 - 18.30 Språkcafé Välkommen till Högbergskyrkan för en stund av språkträning i svenska, fika och gemenskap. Vuxna deltagare ska vara vaccinerade mot covid. Vi följer FHM:s rekommendationer. Från 1 juli är Högbergskyrkans samlingar för max det antal som får vistas i kyrkan på anvisade platser med distans.

Högbergskyrkan

Gudstjänst

Söndag 3 oktober kl. 11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. Helena Facchini. Sång av Resonans. Vi följer FHM:s rekommendationer. Från 1 juli är Högbergskyrkans samlingar för max det antal som får vistas i kyrkan på anvisade platser med distans.

Högbergskyrkan

Språkcafé

Torsdagar 16.30 - 18.30 Språkcafé Välkommen till Högbergskyrkan för en stund av språkträning i svenska, fika och gemenskap. Vuxna deltagare ska vara vaccinerade mot covid. Vi följer FHM:s rekommendationer. Från 1 juli är Högbergskyrkans samlingar för max det antal som får vistas i kyrkan på anvisade platser med distans.

Högbergskyrkan

Högtidsgudstjänst ~ även webbsänd

Söndag 10 oktober kl. 11.00 HÖGTIDSGUDSTJÄNST Installation av pastor Sara Klintemyr. Regional kyrkoledare P-O Byrskog. Sång av Kören samt Ellen, Hanna och Stina. Vi följer FHM:s rekommendationer. Från 1 juli är Högbergskyrkans samlingar för max det antal som får vistas i kyrkan på anvisade platser med distans. Gudstjänsten sänds även via webb.

Högbergskyrkan

Läsargrupp

LÄSARGRUPP. Vi har nu börjat med en ny bok, läser och samtalar om Johannesevangeliet. Vi träffas tisdagar jämna veckor kl. 10.00. Nya deltagare är välkomna! Vi har nu återgått till att träffas i kyrkan men med fortsatt distans till varandra enligt rekommendationer. Här hittar du mer information om

Högbergskyrkan

Språkcafé

Torsdagar 16.30 - 18.30 Språkcafé Välkommen till Högbergskyrkan för en stund av språkträning i svenska, fika och gemenskap. Vuxna deltagare ska vara vaccinerade mot covid. Vi följer FHM:s rekommendationer. Från 1 juli är Högbergskyrkans samlingar för max det antal som får vistas i kyrkan på anvisade platser med distans.

Högbergskyrkan

Gudstjänst

Söndag 17 oktober kl. 11.00 GUDSTJÄNST Sara Klintemyr. ”Församlingen som mötesplats”. Sång av Barbro Rydhamn. Vi följer FHM:s rekommendationer. Från 1 juli är Högbergskyrkans samlingar för max det antal som får vistas i kyrkan på anvisade platser med distans.

Högbergskyrkan

Språkcafé

Torsdagar 16.30 - 18.30 Språkcafé Välkommen till Högbergskyrkan för en stund av språkträning i svenska, fika och gemenskap. Vuxna deltagare ska vara vaccinerade mot covid. Vi följer FHM:s rekommendationer. Från 1 juli är Högbergskyrkans samlingar för max det antal som får vistas i kyrkan på anvisade platser med distans.