GDPR

Sidan är under uppbyggnad!

Här kommer vi att samla lite information om den nya dataskyddsförordningen GDPR som berör Högbergskyrkan.

Inom Högbergskyrkan behandlar vi personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, div. utskick eller information så som Mötesplats.

Vi är även anslutna till Equmeniakyrkans centrala register Repet som uppfyller de nya kraven som GDPR kräver.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes den gamla personuppgiftslagen (PUL) med den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar kommer vi att se över våran integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så kommer den att finnas här framöver.
För att säkerställa att personuppgifterna är korrekta och uppdaterade är det viktigt att du som medlem eller mottagare av Mötesplats snarast meddelar ändring av kontaktuppgifter till någon i styrelsen eller gdpr@hogbergskyrkan.se

Du som fortsättningsvis inte vill ha en personligt adresserad Mötesplats kan meddela detta till våran pastor Helena Facchini, tel exp 0240-158 87.

Information från Equmeniakyrkan
Information från Equmenia