Källerska stiftelsen

Ungdomar 16 – 25 års ålder som är bosatta eller uppväxta inom den del av Ludvika kommun som före 1963-01-01 var Ludvika stad eller socken är välkomna att söka stipendium.

Stipendierna, som är behovsprövade bl.a i förhållande till föräldrars och sökandes inkomster, utdelas till sökande med minst 1 års utbildningstid.

Stipendium kan även avse hjälp vid start av eget företag.

Ladda ner Ansökningshandlingar som också finns under fliken Länkar eller hos Globe Bokhandel AB, Engelbrektsgatan 10, Ludvika.

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 30 september under adress: Källerska Stiftelsen,S:a Järnvägsgatan 29, 771 35 Ludvika.

Stipendiet beviljas av Källerska stiftelsens styrelse. Stipendiet kan erhållas högst 3 gånger.

Upplysningar genom Karin Hedenbo, tel 0240-801 02, kvällstid
/ STYRELSEN